Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
2 Dil niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘2’ kullanmayın, bölüm 2* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
2A Hint-Avrupa dilleri
2AD Romanşça, İtalik ve Rateo-Romanik diller
2ADW Ladin dilleri 1.4
2ADWD Ladin
Equivalent of ISO 639-3 lld
1.4
2ADWR Romansh
Equivalent of ISO 639-2 roh
1.4

sürüm bilgisi