Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
2 Dil niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘2’ kullanmayın, bölüm 2* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
2A Hint-Avrupa dilleri
2AD Romanşça, İtalik ve Rateo-Romanik diller
2ADS İspanyolca
2ADSL Latin Amerika İspanyolcası
Use with: PLACE 1* Qualifier as appropriate to give more precise detail
1.3
2ADSR Judeo-Spanish / Ladino
Equivalent of ISO 639-2 lad
1.4

sürüm bilgisi