Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
2 Dil niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘2’ kullanmayın, bölüm 2* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
2A Hint-Avrupa dilleri
2AD Romanşça, İtalik ve Rateo-Romanik diller
2AD-FR-C Occitan (lenga d’òc)
Class here: Auvergnat, Gascon, Aranese, Languedocien, Limousin, Provençal and Vivaro-Alpine dialects. Equivalent of ISO 639-2 oci
1.3 1.4

sürüm bilgisi