Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
2 Dil niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘2’ kullanmayın, bölüm 2* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
2A Hint-Avrupa dilleri
2AC Cermen ve İskandinav dilleri
2AD Romanşça, İtalik ve Rateo-Romanik diller
2AF Kelt dilleri
2AG Slav dilleri
2AH Yunan dilleri
2AJ Baltık ve diğer Hint-Avrupa dilleri

sürüm bilgisi