Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
1 Yer niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘1’ kullanmayın, bölüm 1* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
1Q Diğer coğrafi gruplamalar: Okyanuslar ve denizler, tarihi, siyasi vb 1.2.8
1QB Tarihi devletler, imparatorluklar ve bölgeler
1QBD Tarihi devletler ve imparatorluklar: Avrupa
1QBDA Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
1QBDF Kutsal Roma imparatorluğu
1QBDK Çekoslovakya
1QBDL Doğu Almanya, DDR
1QBDN Batı Almanya
1QBDP Prusya 1.2
1QBDR SSCB, Sovyetler Birliği
1QBDT Rus Çarlık İmparatorluğu 1.2
1QBDY Yugoslavya
1QBD-BE-B Burgundian Netherlands / the Seventeen Provinces 1.4.2
1QBD-BE-C Southern Netherlands
Class here: The Spanish Netherlands, The Austrian Netherlands
1.4.2
1QBD-FR-G Galya
Burada sınıflandırın: Kelt ve Roma Galyası
1.2.6
1QBD-FR-L Karolenj İmparatorluğu 1.2.6
1QBD-FR-N Napolyon İmparatorluğu
Class here: First French Empire
1.2.6 1.4
1QBD-FR-Z Fransa: Tarihi ve kültürel bölgeler
Fransa bölge kodlarıyla birlikte kullanın
1.2.8

sürüm bilgisi