Thema Konu Kategorileri 1.3

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
1 Yer niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘1’ kullanmayın, bölüm 1* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.2
1Q Diğer coğrafi gruplamalar: Okyanuslar ve denizler, tarihi, siyasi vb 201710
1QB Tarihi devletler, imparatorluklar ve bölgeler
1QBA Antik Dünya
1QBAA Asur İmparatorlukları
1QBAB Babil
1QBAE Antik Mısır
1QBAG Antik Yunan 1.3
1QBAH Hitit İmparatorluğu
1QBAL Antik İsrail / Yehuda
1QBAM Mezopotamya
1QBAP Pers İmparatorluğu
1QBAR Antik Roma 1.3
1QBAS Sümer 201710
1QBAT Etrurya

sürüm bilgisi