Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
1 Yer niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘1’ kullanmayın, bölüm 1* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
1D Avrupa
1DT Doğu Avrupa
1DTH Macaristan
1DTH-HU-Z Macaristan: İlgi çekici yerler
Fiziksel özellikler, tarihi ve kültürel alanlar veya ulusal önemi olan diğer yerler için
1.2.8
1DTH-HU-ZD Tuna–Tisza Interfluve 1.2.8
1DTH-HU-ZT Transtisza / Tiszántúl 1.2.8

sürüm bilgisi