Thema Konu Kategorileri 1.4

Önceki Thema sürümleri hâlâ kullanılabilir durumdadır 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bu bağlantıdan Thema konu kategorilerini tarayabilir ya da belirli bir terimi hiyerarşi içinde arayabilirsiniz.

Aşağıdaki arama ipuçlarına göz atın.

Notasyon Kategori başlığı Add Mod ?
1 Yer niteleyicileri
Tekil kitaplarda ‘1’ kullanmayın, bölüm 1* kapsamındaki uygun niteleyicileri seçin
1.4
1D Avrupa
1DD Batı Avrupa
1DDF Fransa
1DDF-FR-Z Fransa: İlgi çekici yerler
Fiziksel özellikler, tarihi ve kültürel alanlar veya ulusal önemi olan diğer yerler için
1.2.6
1DDF-FR-ZB Seine Nehri
Burada sınıflandırın: Nehir, onun kolları, vadileri ve haliçleri, ağız veya deltası
1.2.6
1DDF-FR-ZD Dordogne Nehri
Burada sınıflandırın: Nehir, onun kolları, vadileri ve haliçleri, ağız veya deltası
1.2.6
1DDF-FR-ZL Loire ve Loire Vadisi
Burada sınıflandırın: Nehir, onun kolları, vadileri ve haliçleri, ağız veya deltası
1.2.6
1DDF-FR-ZR Rhône Nehri
Burada sınıflandırın: Nehir, onun kolları, vadileri ve haliçleri, ağız veya deltası
1.2.6
1DDF-FR-ZS Massif Central 1.2.6

sürüm bilgisi