Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
R Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RN Miljön
Class here: Environmental science. Se även: TQ* Miljövetenskap och miljöteknik och dess underkategorier
1.4
RNA Miljötänkande och miljöideologi
Class here: ecocentrism, technocentrism, deep ecology, ecofeminism, etc. Se även: JPFA Ekologism
RNB Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer och gröna organisationer
Se även: JPFA Ekologism
RNC Tillämpad ekologi
Use for: works taking a wide-ranging or ‘issues’-based approach. Se även: PSAF Ekologi, biosfären
RND Miljöpolitik och miljöpolicy
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate. Se även: KCVG Miljöekonomi
1.4
RNF Hantering av mark- och naturresurser
Use with: code from RBK* or RGB* to indicate specific environment or habitat
1.2
RNH Avfallshantering
Class here: recycling, biodegradability. Se även: TQSR Teknisk avfallshantering och kvittblivning
RNK Bevarande av miljön
RNP Föroreningar och miljöhot
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption. Se även: TQK Föroreningskontroll
1.4
RNQ Kärnkraftsfrågor
RNR Naturkatastrofer
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc. Se även: JBFF Sociala effekter av katastrofer
1.4
RNT Sociala effekter av miljöproblem
RNU Hållbar utveckling
Se även: TBR Praktisk teknologi, THV Alternativa och förnybara energikällor och teknik, VSZ Självförsörjning och grön livsstil

versionhistoriken