Thema ämneskategorier 1.3

Tidigare versioner av Thema: 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
R Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
RG Geografi
Use with: (all RG* codes,) PLACE Qualifiers 1* as appropriate
RGB Naturgeografi och topografi 1.3
RGC Kulturgeografi
RGL Regional geografi
Se även: GTM Områdesstudier
RGM Biogeografi
Se även: RN* Miljön och dess underkategorier, PSAF Ekologi, biosfären
RGR Geografiska upptäckter och utforskningar
Se även: WTLP Expeditioner
RGV Kartografi, kartframställning och kartprojektioner
RGW Geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys
Class here: geomatics, quantitative and qualitative methods, geostatistics, spatial analysis, GPS
1.2
RGX Geografiska referensverk

versionhistoriken