Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
Q Filosofi och religion
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Se även: VX* Ande, kropp och själ och dess underkategorier
1.4
QD Filosofi
QDT Ämnesområden inom filosofi
Se även: CFA Språkfilosofi, JNA Pedagogik: teori, filosofi, KCA Ekonomisk teori och filosofi, PBB Matematikens filosofi, PDA Naturvetenskapens filosofi
QDTQ Etik och moralfilosofi
Se även: JBFV Etiska frågor och debatter, KJG Affärsetik och samhällsansvar, LATC Juristyrken: etik och god sed, MBDC Medicinsk etik och yrkesetik, PSAD Bioetik

versionhistoriken