Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
P Matematik och naturvetenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologi och biovetenskap
Use all PS* codes for: academic, specialist and professional level works. Prefer: WN* codes for natural history etc for the general reader. Se även: WN* Djur och natur och dess underkategorier
PSA Biovetenskap
PSB Biokemi
Class here: biochemical immunology, non-medical toxicology, enzymology, lipids etc
PSC Utvecklingsbiologi
PSD Molekylärbiologi
PSE Kemisk biologi
Class here: synthetic biology
1.1
PSF Cellbiologi (cytologi)
PSG Mikrobiologi (ej medicinsk)
Class here: protozoa, non-medical bacteriology, parasitology, virology etc
PSP Hydrobiologi
Se även: RBK Hydrologi och hydrosfären
PSQ Mykologi, svampar (ej medicinsk)
Class here: lichen
1.3
PST Botanik
PSV Zoologi
Se även: WNC Vilda djur
PSX Humanbiologi

versionhistoriken