Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
P Matematik och naturvetenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PN Kemi
Se även: TDC Industriell kemi och kemiteknik, TQ* Miljövetenskap och miljöteknik och dess underkategorier
PNR Fysikalisk kemi
PNRA Beräkningskemi 1.1
PNRC Kolloidkemi
PNRD Katalys
PNRE Experimentell kemi 1.2
PNRH Elektrokemi och magnetokemi
Class here: battery chemistry
1.2
PNRL Kärnkemi, fotokemi och strålning
PNRP Kvantkemi och teoretisk kemi
PNRR Fysikalisk organisk kemi 1.1
PNRS Fasta tillståndets kemi
PNRW Termokemi och kemisk termodynamik
PNRX Ytkemi och adsorption

versionhistoriken