Thema ämneskategorier 1.3

Tidigare versioner av Thema: 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
P Matematik och naturvetenskap
PN Kemi
Se även: TDC Industriell kemi och kemiteknik, TQ* Miljövetenskap och miljöteknik och dess underkategorier
PNB Medicinsk kemi
Class here: drug discovery and design, drug development. Se även: MKG Farmakologi
1.1
PNC Miljökemi
Class here: atmospheric, soil and water chemistry, chemical pollution and remediation. Use TQ* for practical applications of environmental chemistry. Se även: RBGK Geokemi, TQ* Miljövetenskap och miljöteknik och dess underkategorier
1.1
PND Livsmedelskemi
Use TDCT2 for practical applications of food chemistry. Se även: TDCT2 Livsmedelsbearbetning (förädling)
1.1
PNF Analytisk kemi
PNK Oorganisk kemi
PNN Organisk kemi
PNR Fysikalisk kemi
PNT Kristallografi
PNV Mineralogi och ädelstenar 1.2

versionhistoriken