Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
P Matematik och naturvetenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PH Fysik
PHD Klassisk mekanik
PHF Materietillstånd
PHH Termodynamik och värme
PHJ Optik
PHK Elektricitet, elektromagnetism och magnetism
PHM Atom- och molekylfysik
Class here: Microphysics
1.4
PHN Kärnfysik
PHP Partikel- och högenergifysik
PHQ Kvantfysik (kvantmekanik och kvantfältteori)
PHR Relativitetsfysik (relativitetsteorin)
Class here: physics of time
1.2
PHS Statistisk fysik
PHU Matematisk fysik
Class here: computational physics
1.4
PHV Tillämpad fysik

versionhistoriken