Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
P Matematik och naturvetenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Naturvetenskap
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDA Naturvetenskapens filosofi
PDC Naturvetenskaplig nomenklatur och klassificering
PDD Naturvetenskapliga standarder och mätsystem
PDE Matematik för naturvetare
Se även: PBW Tillämpad matematik
PDG Industriella tillämpningar av naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
PDJ Reglering av vetenskap och experiment
Use for: works on regulation, whether legal or directed by other bodies or authorities, aimed at scientists and practitioners. Use with: other P* code indicating area of science where appropriate. Se även: LNDB8 Forskning och högre utbildning: lagar
1.1 1.3
PDK Vetenskapspolitik och forskningsfinansiering
PDM Naturvetenskaplig forskning
PDN Naturvetenskaplig utrustning, experiment och teknik
PDR Naturvetenskapens och teknikens inverkan på samhället
Use for: works that look that at impact that any science or technology has had or could have on society. Use with: NHTB for social history or other P* or T* or J* codes as appropriate. Se även: JBFV5 Etiska frågor: vetenskaplig och teknisk utveckling, UBJ It: etik
1.4
PDT Nanovetenskap
Use for: nanomaterials, nanomaterial synthesis, nanoparticle chemistry. Se även: TBN Nanoteknik
1.1 1.3
PDX Naturvetenskapens historia
Se även: TBX Teknikhistoria
PDZ Populärvetenskap
Use with: other P* code indicating area of science given popular treatment. Se även: WNW* Jorden: naturhistoria allmänt och dess underkategorier, WNX Populärastronomi

versionhistoriken