Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
P Matematik och naturvetenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PB Matematik
PBW Tillämpad matematik
Se även: PDE Matematik för naturvetare, TBJ Matematik för ingenjörer, UYAM Matematik för systemvetare
PBWH Matematisk modellering
PBWL Stokastik
PBWR Icke-linjära teorier
PBWS Kaosteori
PBWX Oskarp mängdlära (Fuzzy set theory)

versionhistoriken