Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
P Matematik och naturvetenskap
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PB Matematik
PBB Matematikens filosofi
PBC Matematikens grunder
PBD Diskret matematik
Class here: finite mathematics
PBF Algebra
PBG Grupper och gruppteori
PBH Talteori
PBJ Funktionslära
PBK Beräkning och matematisk analys
PBM Geometri
PBP Topologi
PBT Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
PBU Optimering
PBV Kombinatorik och grafteori
PBW Tillämpad matematik
Se även: PDE Matematik för naturvetare, TBJ Matematik för ingenjörer, UYAM Matematik för systemvetare
PBX Matematikens historia

versionhistoriken