Thema ämneskategorier 1.3

Tidigare versioner av Thema: 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
M Medicin och omvårdnad
MK Andra medicinska specialiteter
MKA Anestesiologi
MKB Palliativ medicin
MKC Gynekologi och obstetrik
MKD Pediatrik
MKE Odontologi
MKF Patologi
MKG Farmakologi
MKH Regenerativ medicin 1.1
MKJ Neurologi och klinisk neurofysiologi
MKL Psykiatri
MKM Klinisk psykologi
Se även: JMP Psykopatologi
MKN Geriatrik
MKP Olycksfalls- och katastrofmedicin
MKR Nuklearmedicin
MKS Medicinsk bildbehandling
Se även: TTBM Bildbehandlingsteknik och bildbehandlingssystem
MKT Rättsmedicin
MKV Miljömedicin
MKW Idrottsmedicin och idrottsskador
Se även: SCGF Idrottsvetenskap, idrottsundervisning
MKZ Behandling och behandlingsmetoder
Se även: MJCL1 Strålbehandling, MJCL2 Kemoterapi, MKMT* Psykoterapi som behandlingsmetod och dess underkategorier, MQS Sjukgymnastik och fysioterapi, MQT* Arbetsterapi och dess underkategorier

versionhistoriken