Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
M Medicin och omvårdnad
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MK Andra medicinska specialiteter
MKA Anestesiologi
MKB Palliativ medicin
MKC Gynekologi och obstetrik
MKD Pediatrik
MKE Odontologi
Class here: preventive, therapeutic and cosmetic dentistry, dental hygiene. Use for: works about basic, general and clinical dentistry. Use with: MQC* for dental nursing, MBPM for Dental administration etc
1.4
MKF Patologi
MKG Farmakologi
Use for: works on basic, general and clinical pharmacology
1.4
MKH Regenerativ medicin 1.1
MKJ Neurologi och klinisk neurofysiologi
Use for: works on neurological and neurodegenerative disorders, and diseases and disorders of the nervous system
1.4
MKL Psykiatri
MKM Klinisk psykologi
Se även: JMP Psykopatologi
MKN Geriatrik
MKP Olycksfalls- och katastrofmedicin
MKR Nuklearmedicin
MKS Medicinsk bildbehandling
Se även: TTBM Bildbehandlingsteknik och bildbehandlingssystem
MKT Rättsmedicin
MKV Miljömedicin
MKW Idrottsmedicin och idrottsskador
Se även: SCGF Idrottsvetenskap, idrottsundervisning
MKZ Behandling och behandlingsmetoder
Se även: MJCL1 Strålbehandling, MJCL2 Kemoterapi, MKMT* Psykoterapi som behandlingsmetod och dess underkategorier, MQS Fysioterapi, MQT* Arbetsterapi och dess underkategorier

versionhistoriken