Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
M Medicin och omvårdnad
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MF Medicin: icke kliniska discipliner
Se även: PSB Biokemi
MFG Fysiologi
MFGC Cellfysiologi
MFGG Regional fysiologi
MFGM Ämnesomsättning
MFGT Elektrofysiologi
Class here: electroencephalography, electrocardiogram, Electrocorticography, EEG, ECG, Electroneuronography
1.4
MFGV Biomekanik, kinesiologi
Class here: exercise physiology. Se även: SCGF Idrottsvetenskap, idrottsundervisning

versionhistoriken