Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
L Juridik
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se även:
1.4
LN Särskilda rättsområden
Use all LN* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction, as appropriate
LND Författningsrätt och förvaltningsrätt: allmänt
LNDA Medborgarskap och nationalitet: juridik
LNDB Offentlig förvaltning: juridik
LNDC Mänskliga och medborgerliga rättigheter: juridik
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction. Se även: JPVH Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter
1.4
LNDE Offentligt anställda: juridik 1.3
LNDF Informationsfrihet
LNDG Religiösa lagar och konkordat
LNDH Statens makt
LNDJ Lagar om statens ansvar och ersättningsrätt
LNDK Militär och försvar: juridik
LNDL Säkerhet- och polisrätt, vapenlagar
LNDM Lagprövning
LNDP Parlamentarisk praxis och lagstiftningspraxis
LNDS Vallagar
LNDU Lagar för lokalt styre
LNDV Lagar för regionalt styre
LNDX Grundlagar, konstitution

versionhistoriken