Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
L Juridik
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se även:
1.4
LN Särskilda rättsområden
Use all LN* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction, as appropriate
LND Författningsrätt och förvaltningsrätt
LNDA Nationalitets- och medborgarskapsrätt
LNDB Offentlig förvaltning: juridiska aspekter
LNDC Mänskliga och medborgerliga rättigheter
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction. Se även: JPVH Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter
1.4
LNDE Lagar som gäller offentligt anställda 1.3
LNDF Informationsfrihet
LNDG Religiösa lagar och konkordat
LNDH Statens makt
LNDJ Lagen om statens ansvar och ersättning
LNDK Militär och försvarslagstiftning
LNDL Säkerhet och polisrätt, vapenlagar
LNDM Lagprövning
LNDP Parlamentarisk praxis och lagstiftningspraxis
LNDS Vallagar
LNDU Lagar för lokalt styre
LNDV Lagar för regionalt styre
LNDX Grundlagar, konstitution

versionhistoriken