Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
L Juridik
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se även:
1.4
LN Särskilda rättsområden
Use all LN* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction, as appropriate
LNA Rättsordning: allmänt
LNB Civilrätt: allmänt
LNC Bolags-, handels- och konkurrensrätt: allmänt
LND Författningsrätt och förvaltningsrätt: allmänt
LNE Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik
LNF Straffrätt: process och brott
LNH Arbetsrätt: allmänt
LNJ Underhållning och media: juridik
LNK Miljö-, transport- och planeringsrätt
LNL Stiftelser : juridik
LNM Familjerätt
LNP Finansrätt: allmänt
LNQ IT-rätt och kommunikationsrätt
Se även: LNCB2 E-handelsrätt
LNR Immaterialrätt
LNS Egendom: juridik
Se även: LNKW Plan- och bygglagen
LNT Socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt
LNU Skatter och avgifter: juridik
LNV Skada, kränkningar och kompensation
Se även: LNAC14 Skadestånd och ersättning
LNW Testamente, bouppteckning och arvsrätt
LNX Offentlig rätt 1.2
LNZ Primära rättskällor
Use with: other L* codes for identifying sources and type of Law
1.4

versionhistoriken