Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
L Juridik
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se även:
1.4
LB Internationell rätt
LBB Folkrätt
LBBC Folkrätt: traktater och andra rättskällor
LBBD Folkrätt: diplomaträtt
LBBF Folkrätt: rättsbefogenhet och immunitet
LBBJ Folkrätt: territorium och stater
LBBK Folkrätt: havsrätt
Class here: law concerning maritime boundaries, marine resources, etc as it affects sovereign states. Se även: LBDM Internationell rätt, transport och handel: sjörätt, LNCB5 Sjörätt
LBBL Folkrätt: hälsa
LBBM Folkrätt: ekonomi och handel
LBBP Folkrätt: miljö
LBBQ Folkrätt: administration
LBBR Folkrätt: mänskliga rättigheter
Class here: substantive rights and inalienable rights in International Law
1.4
LBBS Folkrätt: humanitär rätt
Class here: refugee law, law of war
LBBU Folkrätt: internationella organisationer
LBBV Folkrätt: staters ansvar
LBBZ Folkrätt: straffrätt

versionhistoriken