Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
L Juridik
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se även:
1.4
LA Rättsvetenskap: allmänt
LAB Juridik: metod, teori och filosofi
LAF Rättssystem
Use for: works about different legal systems or to indicate a particular type of law is from a particular system. Use all LAF* codes with: other L* codes and PLACE 1* Qualifiers, as appropriate, to indicate the type of legal system and the type of laws and the jurisdiction
1.4
LAM Komparativ rätt
LAQ Lag och samhälle, rättssociologi
LAR Kriminologi: juridiska aspekter
LAS Juridisk kompetens och praktik
LAT Juristyrken: allmänt
Se även: LNAL Rättsordning: bestämmelser om juridiska yrken
LAY Juridik tillämpad på andra yrken och dicipliner
Se även: VSD Vardagsjuridik
LAZ Rättshistoria

versionhistoriken