Thema ämneskategorier 1.3

Tidigare versioner av Thema: 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
K Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
KN Industrier och branscher
Use for: (all KN* codes) studies of whole sectors or works that look at aspects of these topics from a business or industrial studies perspective
1.3
KNA Lantbruksekonomi och primärnäringar
Use for: general works on these sectors or industries that do not have their own separate codes. Se även: KCVD Lantbruksekonomi
1.3
KNAC Lantbruk och livsmedelsindustri
Use for: titles about the agriculture & food production sector from a business or industrial studies perspective. Se även: TV* Agronomi och lantbruk och dess underkategorier
1.3
KNAF Fiskerinäring
Class here: whaling industry. Use for: titles about fishing sector from a business or industrial studies perspective. Se även: TVT Vattenbruk och fiskodling
1.3
KNAL Skogsindustri
Use for: titles about the business or industry of creating, managing, using, conserving, and repairing forest and related resources. Se även: TVR Skogsbruk, TDPJ Timmerbearbetning och träbearbetning
1.3
KNAT Utvinningsindustri och gruvindustri
Class here: mining, drilling, dredging and quarrying. Use for: works that look at these sectors from a business or industrial studies perspective. Se även: TTU Gruvteknik, RBGL Ekonomisk geologi
1.3

versionhistoriken