Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
K Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KJ Företagsekonomi och management
Use all KJ* codes for: academic, specialist and professional level works. Prefer: VS* codes for practical advice for the general reader
KJB Företagsekonomi
KJC Företagsstrategi
KJD Affärsutveckling
Use for: works on business and the effect of new technologies, strategies, innovation in business. Se även: KJH Entreprenörskap
1.4
KJE E-handel: affärsaspekter
Class here: electronic commerce, internet commerce. Use for: works about the buying and selling of goods or services using the internet, and the transfer of money and data to execute these transactions. Se även: KJSG Internetmarknadsföring
1.4
KJF Konkurrens
KJG Affärsetik och samhällsansvar
KJH Entreprenörskap
KJJ Hållbar utveckling för företag
KJK Internationella affärer
KJL Företagsrådgivning och företagsstöd
Class here: getting or giving advice about running a business, including obtaining grants, subsidies, research funding
1.3
KJM Management och företagsledning
Se även: VSC Karriär och framgång
KJN Affärsförhandlingar
KJP Affärskommunikation
KJQ Handelsräkning och affärssystem
KJR Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper
Class here: role and responsibilities of company secretary etc. Se även: KJG Affärsetik och samhällsansvar
1.1
KJS Försäljning och marknadsföring
Class here: general works on selling techniques, sales skills. Se även: KJMV7 Management: försäljning och marknadsföring
1.4
KJT Operationsanalys
Se även: PBW Tillämpad matematik
KJU Organisationsteori och organisationsutveckling
Class here: Organizational change management (OCM)
1.3
KJV Företagsorganisation och ägarskap
KJW Kontor och arbetsplatser
KJZ Företagshistoria
Se även: NHTK Industrialismen och industrihistoria

versionhistoriken