Thema ämneskategorier 1.3

Tidigare versioner av Thema: 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
J Samhälle och samhällsvetenskap
JN Pedagogik
JNA Pedagogik: teori, filosofi 1.1
JNB Pedagogik: historia
Class here: history of specific schools, colleges, as well as general history
JNC Pedagogisk psykologi
JND Skolväsen och utbildningssystem
Class here: issues of selection, admissions, inspection, governance etc
JNE Socialpedagogik
Use for: works about social pedagogy as a field of study
1.3
JNF Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Class here: teaching strategies for literacy, numeracy etc; policies regarding streaming etc
1.2
JNG Barnomsorg utanför förskola
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject. Se även: JNLA Förskolan
1.3
JNH Hemundervisning
JNK Utbildning: administration och organisation 1.3
JNL Skolan och förskolan
Se även: VSK Studievägledning
1.3
JNM Högskola och universitet
Class here: all advanced & further education; colleges offering vocational, technical or non-degree courses; universities. Se även: VSK Studievägledning
JNP Vuxenutbildning, vidareutbildning
Se även: VSL Lästräning för vuxna, VSN Räkneträning för vuxna
JNQ Flexibelt lärande och distansundervisning
JNR Studievägledning och yrkesorientering
JNS Specialpedagogik
Class here: special education
1.3
JNT Pedagogisk metodik
Class here: classroom control, mentoring, lesson planning
1.3
JNU Undervisning i specifika ämnen
Use with: the code for the subject taught, using YP* Educational codes where appropriate
JNV Material och digital teknik i undervisningen
Class here: media technology in classroom
1.3
JNW Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc.
Class here: field trips, school trips, sporting and community activities, events, performances, playtime/mealtime, after-school activities, school clubs etc
1.3
JNZ Studieteknik och inlärningsförmåga

versionhistoriken