Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
G Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GT Tvärvetenskap
GTB Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Use for: historical studies concentrating on fields of study not covered by the English term ‘science’ (cf. history of science), but included for example in the German term ‘Wissenschaft’ (i.e. all kinds of academic studies). Se även: PDA Naturvetenskapens filosofi, PDX Naturvetenskapens historia
1.1
GTC Kommunikationsvetenskap
Use for: Communication Studies textbooks and for works covering a range of aspects of communication – linguistic, social, industrial, technological etc. Se även: JBCT* Medievetenskap och dess underkategorier
GTD Semiotik
Se även: CFA Språkfilosofi
GTK Kognitionsvetenskap
Use for: interdisciplinary works. Se även: QDTM Medvetandefilosofi, JM* Psykologi och dess underkategorier, MKJ Neurologi och klinisk neurofysiologi, PSAN Neurovetenskap, UYQ* Artificiell intelligens och dess underkategorier, UXJ Applikationer för samhälls- och beteendevetenskap
1.1
GTM Områdesstudier / internationella studier
Use for: interdisciplinary works covering a range of topics within a defined geographical or linguistic area. Use with: PLACE 1*, LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate. Se även: RGL Regional geografi
1.4
GTP Utvecklingsstudier
Se även: KCM Utvecklingsekonomi och tillväxtekonomier
GTQ Globalisering
GTT Flaggor, symboler och logotyper
Se även: NHTG Genealogi, heraldik, namnhistoria och utmärkelser
GTU Fredsforskning och konfliktforskning
Se även: JWLP Fredsbevarande operationer
GTV Institutioner och lärda sällskap
Se även: JPSN Internationella institutioner
GTZ Allmänna studier
Use for: usually interdisciplinary material aimed specifically at General Studies courses at undergraduate level or general knowledge and cultural information for adult education. Use with: with 4CN*, 4CP* or 4TN* for tests. Se även: WDKX Frågesport och trivia, YPWL Läromedel: allmänna frågor och inlärning
1.4

versionhistoriken