Thema ämneskategorier 1.3

Tidigare versioner av Thema: 1.2 1.1 1.0.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
C Språk och lingvistik
CF Språkvetenskap / lingvistik
Use for: academic & specialist works only. Use with: (all CF* codes) LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
CFA Språkfilosofi
Se även: GTD Semiotik
CFB Språksociologi
CFC Läs- och skrivkunnighet
Se även: JNF Utbildningsstrategier och utbildningspolitik, VSL Lästräning för vuxna
CFD Språkpsykologi och kognitiv lingvistik
Class here: neurolinguistics
1.3
CFF Språkhistoria och jämförande språkvetenskap
Class here: etymology, language family studies. Se även: CBX Språk: historia och allmänt
CFG Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik
Class here: pragmatics, lexicology, rhetoric
CFH Fonetik, fonologi
CFK Grammatik, syntax och morfologi
CFL Paleografi (skrifthistoria)
Class here: study of writing & writing systems
1.2
CFM Lexikografi
CFP Översättning och tolkning
Class here: hermeneutics
CFX Datalingvistik och korpuslingvistik 1.3
CFZ Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation

versionhistoriken