Thema ämneskategorier 1.4

Tidigare versioner av Thema: 1.3 1.2.

Bläddra i Thema eller sök efter ett specifikt ämne i sökrutan.

Se sökhjälp nedan.

Kod Rubrik Add Mod ?
C Språk och lingvistik
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CF Språkvetenskap / lingvistik
Class here: the scientific study of language, philology. Use for: more academic and specialist works
1.4
CFA Språkfilosofi
Se även: GTD Semiotik
CFB Språksociologi
CFC Läs- och skrivkunnighet
Se även: JNF Utbildningsstrategier och utbildningspolitik, VSL Lästräning för vuxna
CFD Språkpsykologi och kognitiv lingvistik
Class here: neurolinguistics, psychology of language
1.4
CFF Språkhistoria och jämförande språkvetenskap
Class here: etymology, language family studies. Se även: CBX Språk: historia och allmänt
CFG Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik
Class here: pragmatics, lexicology, rhetoric
CFH Fonetik, fonologi
CFK Grammatik, syntax och morfologi
CFL Paleografi (skrifthistoria)
Class here: study of writing and writing systems
1.2
CFM Lexikografi
CFP Översättning och tolkning
Class here: hermeneutics
CFX Datalingvistik och korpuslingvistik 1.3
CFZ Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation

versionhistoriken