Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.3
YZ Pre deti a mládež: papierenský a zmiešaný tovar
Použite iba pri detských papierenských potrebách a predmetoch (nie pri knihách), ktoré nemožno zaradiť pod žiadny iný kód Y*
YZG Detské darčekové knihy
Sem zaradiť: malé knižky, zvyčajne dekoratívne alebo humorné, určené ako darček deťom
YZS Papierenské potreby pre deti
Sem zaradiť: akékoľvek tlačené papierové predmety, denníky, kalendáre, plagáty, súpravy, balenia pohľadníc, záložky do knihy, a pod. určené pre deti; tam, kde je to možné, zadajte aj iný kód označujúci predmet. Pozri tiež: WZS Kancelárske potreby
1.1

detail verzia