Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YZ Pre deti a mládež: papierenský a zmiešaný tovar
Použite iba pri detských papierenských potrebách a predmetoch (nie pri knihách), ktoré nemožno zaradiť pod žiadny iný kód Y*
1.4
YZG Detské darčekové knihy
Sem zaradiť: malé knižky, zvyčajne dekoratívne alebo humorné, určené ako darček deťom. Pozri tiež:
1.4
YZS Papierenské potreby pre deti
Sem zaradiť: akékoľvek tlačené papierové predmety, denníky, kalendáre, plagáty, súpravy, balenia pohľadníc, záložky do knihy, a pod. určené pre deti; tam, kde je to možné, zadajte aj iný kód označujúci predmet. Pozri tiež: WZS Kancelárske potreby
1.1

detail verzia