Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.3
YX Pre deti a mládež: osobné & sociálne problémy
Použite kódy YX* osve alebo s ďalšími kódmi Y* označujúcimi druh knihy; pri beletrii zaoberajúcej sa týmito otázkami použite s príslušným kódom YF*
1.3
YXA Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: telo a zdravie 1.3
YXB Children’s / Teenage personal & social topics: LGBT
Use with: INTEREST Qualifiers 5PSG, 5PSL, 5PT as appropriate
1.3
YXC Children’s / Teenage personal & social topics: Gender identity
Use for: titles that deal with anything to do with gender for young people, for example what it means to be a girl or boy or questions about identity. Use with: other codes as appropriate to give more information. See also: YNMF Children’s / Teenage general interest: Girls & women, YNMH Children’s / Teenage general interest: Boys & men
1.3
YXD Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: sebauvedomenie a sebaúcta
Class here: self-discovery
1.3
YXE Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: emócie
Sem zaradiť: porozumenie strachu, šťastie, solidarita, smútok, empatia, odcudzenie, frustrácie a pod.
1.3
YXF Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: rodinné problémy
Class here: parents & step-parents, siblings, grandparents, relatives, blended families etc
1.3
YXG Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: smrť a trúchlenie 1.3
YXH Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: vzťahy (mimo rodiny)
Use for: relationships within peer or social groups
1.3
YXJ Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: drogy a závislosť 1.3
YXK Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: postihnutie a špeciálne potreby 1.3
YXL Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: život s chorobou a dlhodobé ochorenia
Use for: titles aimed either at young people who are suffering themselves or dealing with someone else suffering from one of these conditions
1.2 1.3
YXN Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: rasizmus a multikulturalizmus 1.3
YXP Children’s / Teenage personal & social topics: Diversity / inclusivity
Use for: books that deal with these topics and stories with a particularly diverse cast of characters, or which illustrate inclusivity within the context of the story without necessarily being the subject of the story. Use with: YF* codes for stories and values from 5P* INTEREST Qualifiers if appropriate
1.3
YXQ Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: šikanovanie, násilie, zneužívanie a tlak okolia 1.3
YXR Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: osobná bezpečnosť
Sem zaradiť: ako pristupovať k cudzím ľuďom, bezpečnosť na ceste, bezpečnosť doma a pod.
1.1 1.3
YXS Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: úteky z domova
Class here: homelessness
1.1 1.3
YXT Pre deti a mládež: osobné a sociálne problémy: záškoláctvo a školské problémy 1.3
YXV Pre mládež: osobné a sociálne problémy: kariérne poradenstvo a ďalšie vzdelávanie, odchod zo školy
Use for: titles about work, jobs, careers, professions aimed at a young audience but not educational. Pozri tiež: YPJV2 Educational: Business administration & office skills, YPWC9 Educational: Work experience / Careers
1.3
YXW Children’s / Teenage personal & social topics: First experiences & growing up 1.3
YXZ Pre deti a mládež: Sociálne problémy

detail verzia