Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YP Vzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých. Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.4
YPW Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) a iné oblasti
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWL Vzdelávacie materiály: všeobecné štúdiá/všeobecné študijné zručnosti
Use for: educational material that takes a multi-disciplinary approach to the world the student lives in or teaches pupils general skills or competencies
1.4
YPWL1 Educational: General knowledge
Use for: educational material that gives a broad sweep of general knowledge or culture or teaches cultural awareness and expression
1.4
YPWL2 Educational: Study skills
Use for: general material that teaches skills needed for studying or learning efficiently, such as functional skills, learning techniques, organizational skills, writing techniques, note taking etc
1.4
YPWL3 Educational: Memory skills and creative thinking
Use for: general material that teaches pupils thinking skills, including initiative
1.4
YPWL4 Educational: Social and life skills
Use for: general material that teaches pupils skills for interaction with others or dealing with daily life
1.4

detail verzia