Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.4
YP Vzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých. Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.4
YPW Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) a iné oblasti 1.4
YPWC Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) oblasti
Sem zaradiť: všetky na školách vyučované odborné predmety, ktoré nie sú uvedené oddelene, napr. zdravotná výchova, reštauračné a pohostinské služby a pod.
1.4
YPWC9 Educational: Work experience / Careers
Use for: material for pupils about the world of work, the skills needed, placements
1.3

detail verzia