Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YP Vzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých. Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.4
YPW Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) a iné oblasti
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWC Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) oblasti
Sem zaradiť: všetky na školách vyučované odborné predmety, ktoré nie sú uvedené oddelene, napr. zdravotná výchova, reštauračné a pohostinské služby a pod.
1.4
YPWC1 Educational: Health and social care
Use for: material for pupils about professions linked to health and social care
1.3
YPWC2 Educational: Child care / Child development
Use for: material for pupils about professions linked to child care
1.3
YPWC3 Educational: Sales and retail skills
Use for: material for pupils about sales / retail sector
1.3
YPWC4 Educational: Hospitality, catering, leisure and tourism
Use for: material for pupils about the leisure industry, travel, tourism, hotels, food and drinks service.
See also: YPMT4 Educational: Food technology, cooking skills
1.3 1.4
YPWC5 Educational: Hairdressing, salon and beauty therapy skills 1.3
YPWC9 Educational: Work experience / Careers
Use for: material for pupils about the world of work, the skills needed, placements
1.3

detail verzia