Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YP Vzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých. Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.4
YPW Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) a iné oblasti
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWB Educational: Family and consumer sciences / domestic management
Use for: material for pupils that deal with the economics and management of the home, the family and relationships with the wider community
1.3
YPWC Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) oblasti
Sem zaradiť: všetky na školách vyučované odborné predmety, ktoré nie sú uvedené oddelene, napr. zdravotná výchova, reštauračné a pohostinské služby a pod.
1.4
YPWD Educational: Construction, building and related skills
Class here: Built Environment, Building Engineering. Use for: material for pupils about topics in the construction and related sectors. Use with: TN* codes to give detail for more specialised material.
See also: TNT Building skills and trades
1.4
YPWE Educational: Agriculture, horticulture and related subjects
Class here: fishing, forestry, animal care and management, arboriculture, countryside management, blacksmithing, etc. Use for: material for pupils about topics in the rural or land-based sectors. Use with: TV* codes to give detail for more specialised material
1.4
YPWF Vzdelávacie materiály: telesná výchova
Class here: Sports studies, gym class, physical training (PT). Use for: material for pupils related to maintaining the human body through physical exercises and sports
1.3
YPWG Educational: Transport, logistics and related skills
Class here: distribution, driving skills. Use for: material for pupils about topics in these sectors. Use with: T* or K* codes to give detail for more specialised material.
See also: TR* Transport technology and trades and its subcategories
1.4
YPWL Vzdelávacie materiály: všeobecné štúdiá/všeobecné študijné zručnosti
Use for: educational material that takes a multi-disciplinary approach to the world the student lives in or teaches pupils general skills or competencies
1.4
YPWN Educational: Uniformed public or protective services
Use for: material aimed at pupils preparing for one of the uniformed public or protective services, such as the fire service, paramedics, police or armed services. Use with: JKSW* or JWC* codes to give detail for more specialised material
1.4

detail verzia