Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YP Vzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých. Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.4
YPM Vzdelávacie materiály: matematika, veda a technika, všeobecne
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPMT Vzdelávacie materiály: technológie
YPMT2 Vzdelávacie materiály: dizajn a technológie
Class here: Educational: product design
1.3
YPMT3 Educational: Engineering
Class here: Educational: vehicle engineering and technology. Use for: Engineering courses taught at secondary level. Use with: T* codes for more specialised engineering material
1.3 1.4
YPMT4 Vzdelávacie materiály: technológia prípravy pokrmov, kulinárske zručnosti
Class here: Educational: nutrition, food preparation and cookery, food safety. Pozri tiež: YPWC4 Educational: Hospitality, catering, leisure and tourism
1.4
YPMT5 Educational: Electronics
Class here: Educational: electronic products, systems and technology, electricity
1.3
YPMT6 Vzdelávacie materiály: informačné a komunikačné technológie a programovanie
Class here: digital competencies or skills, coding or programming classes
1.4
YPMT7 Educational: Technical drawing 1.3
YPMT8 Educational: Woodwork, metalwork, etc 1.3

detail verzia