Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YP Vzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých. Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.4
YPJ Vzdelávacie materiály: humanitné a sociálne vedy, všeobecne
YPJH Vzdelávacie materiály: história
Use with: PLACE 1*, TIME PERIOD 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
YPJJ Vzdelávacie materiály: sociálne vedy, sociálne štúdiá
YPJK Educational: Media studies
Class here: schoolbooks on film studies, new media, television, electronic communication
1.3
YPJL Vzdelávacie materiály: filozofia 1.3
YPJM Educational: Law / legal studies
Use for: any material that deals with legal science, the law, specific types of law at a secondary school level
1.3
YPJN Vzdelávacie materiály: religionistika
Pozri tiež: YNR Všeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor
YPJT Vzdelávacie materiály: geografia
YPJV Vzdelávacie materiály: obchodné štúdia a ekonómia

detail verzia