Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YP Vzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých. Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.4
YPA Vzdelávacie materiály: humanitné/spoločenské vedy, všeobecné
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
YPC Vzdelávacie materiály: jazyk, literatúra a gramotnosť
Podľa potreby zadajte kvalifikátory JAZYKA
1.2
YPJ Vzdelávacie materiály: humanitné a sociálne vedy, všeobecne
YPM Vzdelávacie materiály: matematika, veda a technika, všeobecne
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPW Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) a iné oblasti
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPZ študijné príručky a repetitóriá
Použite pri VŠETKÝCH študijných príručkách a repetitóriách pre základné a stredoškolské vzdelanie, podľa možnosti i s príslušným nadradeným kódom YP* označujúcim tému
1.4

detail verzia