Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.3
YP Vzdelávacie materiály
Popri kódoch YP* priraďte podľa potreby príslušný kvalifikátor VZDELÁVACIEHO ÚČELU; použite kódy YP* pri vzdelávacích materiáloch pre základné a stredoškolské vzdelanie až do minimálneho veku ukončenia školskej dochádzky (vrátane); pri ďalšom vzdelávaní, pokročilých úrovniach a odbornej kvalifikácii použite kategórie pre dospelých. Pozri tiež: JNU Výučba konkrétneho predmetu, JNUM Učebné pomôcky a materiály
1.3
YPA Vzdelávacie materiály: humanitné/spoločenské vedy, všeobecné
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
YPC Vzdelávacie materiály: jazyk, literatúra a gramotnosť
Podľa potreby zadajte kvalifikátory JAZYKA
1.2
YPJ Vzdelávacie materiály: humanitné a sociálne vedy, všeobecne
YPM Vzdelávacie materiály: matematika, veda a technika, všeobecne
YPW Vzdelávacie materiály: odborné (praktické) a iné oblasti
YPZ študijné príručky a repetitóriá
Použite pri VŠETKÝCH študijných príručkách a repetitóriách pre základné a stredoškolské vzdelanie, podľa možnosti i s príslušným nadradeným kódom YP* označujúcim tému
1.3

detail verzia