Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YN Všeobecné záujmy detí a mládeže
Použite kódy YN* pri všetkých všeobecných záujmových materiáloch, ktoré nespadajú inam a ktoré nie sú určené špeciálne na školské použitie. Kódy YN* používajte samostatne pri literatúre faktu alebo podľa možnosti pri relevantných YF* kódoch pri beletrii o konkrétnych témach. Popri kódoch YN* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne, veku čitateľa, či akýkoľvek iný vhodný kvalifikátor
1.4
YNR Všeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor
Use all YNR* codes for: works about schools of thought, belief systems, spiritual traditions, religion or stories from that religious tradition. Use with: other Y* codes and 5PG* INTEREST Qualifiers as appropriate. Pozri tiež: YPJN* Vzdelávacie materiály: religionistika a podradené kategórie, YXZR Pre deti a mládež: sociálne problémy: náboženské otázky
1.4
YNRA Children’s / Teenage general interest: Philosophy
Class here: philosophical traditions and schools of thoughts
1.4
YNRD Všeobecné záujmy detí a mládeže: hinduizmus
Pozri tiež: YPJN1 Vzdelávacie materiály: religionistika: hinduizmus
1.1
YNRF Všeobecné záujmy detí a mládeže: budhizmus
Pozri tiež: YPJN2 Vzdelávacie materiály: religionistika: budhizmus
1.1
YNRJ Všeobecné záujmy detí a mládeže: judaizmus
Pozri tiež: YPJN3 Vzdelávacie materiály: religionistika: judaizmus
1.1
YNRM Všeobecné záujmy detí a mládeže: kresťanstvo
Class here: Bibles and Bible stories for Children. Pozri tiež: YPJN4 Vzdelávacie materiály: religionistika: kresťanstvo
1.4
YNRP Všeobecné záujmy detí a mládeže: islam
Pozri tiež: YPJN5 Vzdelávacie materiály: religionistika: islam
1.1
YNRR Všeobecné záujmy detí a mládeže: iné náboženstvá
Use for: works about living religions that do not have their own category, and their practices, stories, rituals and belief systems. Use with: QR* codes to give extra detail and PLACE 1* Qualifiers as appropriate. Pozri tiež: YPJN9 Vzdelávacie materiály: religionistika: iné náboženstvá
1.4
YNRU Všeobecné záujmy detí a mládeže: staroveké náboženstvá a mytológia
Sem zaradiť: grécke, nordické náboženstvo a pod. Pozri tiež: YFJ Beletria pre deti a mládež: rozprávky, povesti, mýty, legendy a iné tradičné príbehy, YNXB Všeobecné záujmy detí a mládeže: príšery, draky a mytologické bytosti
1.2 1.4
YNRX Všeobecné záujmy detí a mládeže: náboženské texty, modlitby a liturgické materiály
Sem zaradiť: edície posvätných textov, vrátane zjednodušených verzií a príbehov založených na posvätných textoch, modlitebné knižky a všetky náboženské materiály určené deťom; použite s ďalším kódom YNR* označujúcim náboženstvo
1.4

detail verzia