Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YN Všeobecné záujmy detí a mládeže
Použite kódy YN* pri všetkých všeobecných záujmových materiáloch, ktoré nespadajú inam a ktoré nie sú určené špeciálne na školské použitie. Kódy YN* používajte samostatne pri literatúre faktu alebo podľa možnosti pri relevantných YF* kódoch pri beletrii o konkrétnych témach. Popri kódoch YN* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne, veku čitateľa, či akýkoľvek iný vhodný kvalifikátor
1.4
YNM Všeobecné záujmy detí a mládeže: miesta a národy
Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
YNMC Všeobecné záujmy detí a mládeže: krajiny, kultúry a národná identita
Sem zaradiť: národné symboly, pamätníky, odevy a pod.
1.1 1.3
YNMD Children’s / Teenage general interest: Celebrations, holidays, festivals and special events
Use with: values from 5H* INTEREST Qualifiers as appropriate, also use with YNR* codes as appropriate.
See also: YNR* Children’s / Teenage general interest: Philosophy, Religion and beliefs and its subcategories, 5H* Holidays, events and seasonal interest and its subcategories
1.3
YNMF Všeobecné záujmy detí a mládeže: dievčatá a ženy
Použite pri knihách, v ktorých je ústrednou témou dievčenstvo a ženstvo
1.1
YNMH Všeobecné záujmy detí a mládeže: chlapci a muži
Použite pri knihách, kde je ústrednou témou chlapčenstvo a mužstvo
1.1
YNMK Všeobecné záujmy detí a mládeže: mesto a mestský život
Class here: suburbs, inner cities, small towns, urban and suburban life, etc. Use for: books about life in urban environments or works about particular cities or towns. Use with: PLACE 1* Qualifiers especially if about a named city which has a PLACE 1* code
1.1 1.4
YNML Všeobecné záujmy detí a mládeže: dedinský život a život na vidieku 1.1
YNMW Všeobecné záujmy detí a mládeže: kráľovské rodiny
Class here: royalty. Use for: titles about royals or featuring a royal character
1.1 1.3

detail verzia