Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.3
YN Všeobecné záujmy detí a mládeže
Použite kódy YN* pri všetkých všeobecných záujmových materiáloch, ktoré nespadajú inam a ktoré nie sú určené špeciálne na školské použitie. Kódy YN* používajte samostatne pri literatúre faktu alebo podľa možnosti pri relevantných YF* kódoch pri beletrii o konkrétnych témach. Popri kódoch YN* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne, veku čitateľa, či akýkoľvek iný vhodný kvalifikátor
1.3
YNA Všeobecné záujmy detí a mládeže: Umenie a umelci
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
1.1
YNB Všeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie 1.1
YNC Všeobecné záujmy detí a mládeže: Hudba
Podľa potreby zadajte kvalifikátory ŠTÝLU
1.1
YND Všeobecné záujmy detí a mládeže: dráma a vystupovanie 1.1
YNF Všeobecné záujmy detí a mládeže: televízia a filmy
Class here: titles about making of a film, TV, series, etc
1.3
YNG Všeobecné záujmy detí a mládeže: všeobecné informácie a zaujímavosti 1.3
YNH Všeobecné záujmy detí a mládeže: dejepis, história a minulosť
Použite YNB pri biografiách konkrétnych ľudí. Pozri tiež: YNB Všeobecné záujmy detí a mládeže: Životopisy a autobiografie
1.3
YNJ Všeobecné záujmy detí a mládeže: vojny, bitky, ozbrojené sily
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate. Pozri tiež: YXZW Pre deti a mládež: sociálne problémy: vojna a konflikt
1.3
YNK Všeobecné záujmy detí a mládeže: práca a spoločnosť 1.1
YNL Všeobecné záujmy detí a mládeže: literatúra, knihy a spisovatelia 1.1
YNM Všeobecné záujmy detí a mládeže: miesta a národy
Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
YNN Všeobecné záujmy detí a mládeže: príroda, zvieratá a svet prírody 1.1
YNP Všeobecné záujmy detí a mládeže: praktické záujmy 1.1
YNQ Children’s / Teenage: Youth clubs, societies, groups & organisations
Class here: Scouts, Guides & similar youth organisations
1.3
YNR Všeobecné záujmy detí a mládeže: Náboženstvo a svetonázor
Pozri tiež: YXZR Pre deti a mládež: sociálne problémy: náboženské otázky, YPJN* Vzdelávacie materiály: religionistika a podradené kategórie
1.1
YNT Všeobecné záujmy detí a mládeže: veda a technológia
Use for: general works on science, including project ideas, experiments etc
1.3
YNU Všeobecné záujmy detí a mládeže: humor a vtipy 1.1
YNV Všeobecné záujmy detí a mládeže: koníčky, kvízy, hračky a hry 1.1
YNW Všeobecné záujmy detí a mládeže: šport a aktívny oddych vo voľnej prírode
Class here: sporting events. Use with: other YNW* codes as appropriate
1.3
YNX Všeobecné záujmy detí a mládeže: záhadné príbehy a neobjasnené záhady 1.1

detail verzia