Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use with: (all Y* codes) 5A* values from INTEREST AGE / LEVEL Qualifiers as appropriate
1.3
YD Poézia, zbierky, ročenky pre deti a mládež
Popri kódoch YD* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne alebo veku čitateľa
1.3
YDA Pre deti a mládež: ročenky
Podľa možnosti použite najprv kód pre ročenky a za ním kódy, ktoré označujú druh alebo oblasť
YDC Pre deti a mládež: zbierky
Použite podľa potreby s ďalším kódom odkazujúcim na literárny druh, napr. s kódom YF* pri beletristických zbierkach, s kódom YDP pri zbierkach poézie. Použite samostatne pri antológiách rôznych literárnych druhov
YDP Pre deti a mládež: poézia
Pozri tiež: YBLB Pre predškolský vek: verše, rýmy a slovné hry, YFV Beletria pre deti a mládež: lyrizované príbehy

detail verzia