Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
Y Literatúra pre deti a mládež a náučná literatúra
Use all Y* codes for: material aimed at, or purposefully written or created for a juvenile or adolescent audience (except for graphic novels, comic books, manga in X*). DO NOT USE: code ‘Y’ itself, but select specific categories from section Y*. Use all Y* codes with: only one INTEREST AGE 5A* Qualifier to indicate a guideline starting interest age (detailed age ranges should be included in other metadata) – or for YP* use EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers. All other qualifiers can be used as appropriate with Y* codes. DO NOT USE for: material intended primarily for adults that may also appeal to older teenagers. For ‘new adult’ content see note at 5LKE. Pozri tiež:
1.4
YB Knihy pre najmenších, detské obrázkové knihy a knihy s úlohami
Popri kódoch YB* priraďte podľa potreby tiež príslušný kvalifikátor 5A* úrovne alebo veku čitateľa. Pozri tiež:
1.4
YBG Detské interaktívne knihy, knihy s úlohami a balíky/kufríky hier, kníh a aktivít
Použite YBG pri detských a interaktívnych položkách určených pre všetky vekové kategórie, ako napr. súpravách kníh a iných predmetov, či knihách s nálepkami
1.4
YBGC Maľovanky
Class here: books to colour in, magic painting books, books and painting sets, fingerprinting, rubber stamps, connect the dots, paint-by-numbers, stencil books, doodles, finger painting, learning to draw or paint, etc. Pozri tiež: YNA Všeobecné záujmy detí a mládeže: Umenie a umelci
1.2 1.4
YBGH Detské knihy s úlohami: hľadaj skrytý predmet
Sem zaradiť: knihy „magické oko“ a knihy, v ktorých je cieľom nájsť predmet alebo postavu na obrázkoch. Pozri tiež: YNVP Všeobecné záujmy detí a mládeže: knihy hádaniek
1.1 1.4
YBGS Children’s interactive and activity: papercrafts
Class here: origami, books of paper dolls to dress, paper models to make or assemble, things to cut out or punch-out, dioramas, paper folding, or other activities for children using paper or card
1.4

detail verzia