Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
WZ Rôzne
WZS Kancelárske potreby
Sem zaradiť: akýkoľvek tlačený papierový predmet, denníky, kalendáre, plagáty, súpravy, balenia pohľadníc, záložky a pod.; tam, kde je to možné, zadajte aj iný kód označujúci predmet
WZSN Papierenský tovar s prázdnymi stranami
Sem zaradiť: prázdne zápisníky, pamätníky a ďalšie predmety bez obsahu
1.1

detail verzia