Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WT Cestovanie a prázdniny
Popri kódoch WT* priraďte podľa potreby tiež čo najkonkrétnejší kvalifikátor MIESTA
WTR Cestovné mapy a atlasy
Pozri tiež: RGX* Príručky o geografii a podradené kategórie
WTRM Cestovné mapy
Sem zaradiť: všetky skladacie mapy na bežné využitie a pre turistov okrem podrobných máp miest a automáp

detail verzia