Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WT Cestovanie a prázdniny
Popri kódoch WT* priraďte podľa potreby tiež čo najkonkrétnejší kvalifikátor MIESTA
WTL Cestopisy
WTLC Klasické cestopisy
Sem zaradiť: cestopisy prvýkrát publikované pred rokom 1960 alebo všeobecne vnímané ako „klasické“
1.4
WTLP Expedície: opisy udalostí určené pre širokú verejnosť
Sem zaradiť: správy z expedícií a prieskumov pre širokú verejnosť. Pozri tiež: RGR Geografické objavy a prieskumy

detail verzia