Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WT Cestovanie a prázdniny
Popri kódoch WT* priraďte podľa potreby tiež čo najkonkrétnejší kvalifikátor MIESTA
WTD Cestovné tipy a rady: všeobecne
WTH Cestovní a dovolenkoví sprievodcovia
Use for: general travel guides, lists of places to visit, ‘best of’ guides, that are not in a more specific category and that remain primarily guidebooks. Use with: the most specific appropriate PLACE 1* Qualifiers, plus INTEREST 5* Qualifier, or another subject code, to indicate a specialised guidebook. For example, 5PS to indicate holidays aimed at a particular group. Pozri tiež: WJS Sprievodca nakupovaním, WTM Miesta a ľudia: všeobecné a ilustrované práce
1.3
WTK Jazykové konverzačné knižky
Zadajte tiež kvalifikátor JAZYKA. Pozri tiež: CJBT Texty pre jazykových samoukov
WTL Cestopisy
WTM Miesta a ľudia: všeobecné a ilustrované práce
Use for: illustrated and inspirational travel books, books about places to visit, etc, that are NOT primarily guidebooks. Use with: the most specific PLACE 1* Qualifiers available plus INTEREST 5* qualifier or another subject code when the title has a specialised theme. Pozri tiež: AJC Fotografie: zbierky
1.3
WTR Cestovné mapy a atlasy
Pozri tiež: RGX* Príručky o geografii a podradené kategórie

detail verzia