Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WQ Miestna a rodinná história, nostalgie
WQP Miesta na starých fotografiách
Sem zaradiť: zbierky raných alebo archívnych fotografií, ktoré sa vzťahujú na určité miesto alebo miesta; tam, kde je to možné, použite s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA. Pozri tiež: AJC Fotografie: zbierky

detail verzia