Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
WQ Miestna a rodinná história, nostalgie
WQH Miestna história
Sem zaradiť: populárne práce o dejinách konkrétnej oblasti, spravidla iba na základe miestneho záujmu; tam, kde je to možné, použite s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA
WQN Nostalgia: všeobecne
Sem zaradiť: populárne práce s nadšeným, nekritickým pohľadom na minulosť; použite podľa potreby s ďalším kódom označujúcim konkrétnu tému, napr. WGF „Vlaky a železnice: všeobecný záujem“
WQP Miesta na starých fotografiách
Sem zaradiť: zbierky raných alebo archívnych fotografií, ktoré sa vzťahujú na určité miesto alebo miesta; tam, kde je to možné, použite s kvalifikátormi MIESTA a ČASOVÉHO OBDOBIA. Pozri tiež: AJC Fotografie: zbierky
WQY Rodinná história, pátranie po predkoch
Pozri tiež: NHTG Genealógia, heraldika, mená a vyznamenania

detail verzia