Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
W Životný štýl, koníčky a voľný čas
Použite kódy W pri populárnych prácach pre bežného čitateľa; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby niektoré z kódov zo sekcie A, K, P, R, T a pod.
1.4
WN Príroda a svet prírody: všeobecný záujem
Použite kódy WN* iba pri populárnych prácach; pri odborných a akademických prácach preferujte podľa potreby kódy zo sekcií P, R, T a pod.
WNW Zem: prírodopis: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné prírodopisné práce o Zemi ako o celku, krajinných prvkoch a geografických systémoch a tiež živote na zemi. Sem zaradiť: populárno-náučné práce o sopkách, zemetraseniach a pod. Pozri tiež: RB* Vedy o Zemi a podradené kategórie, PSAF Ekologická veda, biosféra
WNWM Počasie a podnebie: všeobecný záujem
Sem zaradiť: populárno-náučné práce o počasí a klíme vrátane búrok a iných extrémnych poveternostných podmienok. Pozri tiež: RBP Meteorológia a klimatológia
1.2

detail verzia